Ängsladan åter till Örnanäs

Ängsladan i hembygdsparken före flytten. Foto: Lena Aurivillius Hector, Kulturen.

Många känner till Örnanäs gård i Örkeneds socken, i nuvarande Osby kommun. Därifrån flyttades 1925 en ängslada till Broby hembygdspark, en gåva från gårdens dåvarande ägare Viktor Persson.

De senaste åren har frågan om ängsladans återförande till Örnanäs diskuterats allt flitigare, inte minst efter att gården utsågs till kulturreservat 2006. Länsstyrelsen skriver på sin hemsida:

”Mitt inne i den djupa skogen ligger ett levande minnesmärke över människans slit och möda på en gård i nordöstra Skånes skogsbygd. Örnanäs har funnits som gård i femhundra år och markerna här bär på otaliga spår från områdets odlingshistoria under framför allt 1800- och 1900-talet.”

I slutet av sommaren påbörjades arbetet att flytta ängsladan från Broby hembygdspark till Örnanäs. Länsstyrelsen ger ekonomiskt stöd och arbetet utförs av ett team bestående av smed samt timmerman från Kulturen i Lund. Kulturen står även för antikvarisk medverkan och på deras hemsida kan man läsa mer och se filmer.