Broby hembygdspark

Naturskönt vid Helgeå i Broby finns hembygdsparken. Här finns ett 15-tal byggnader, varav alla utom två är hitflyttade från olika delar av Göinge. Det skedde i början av 1900-talet med Skansen och Kulturen i Lund som förebild. Tanken är att byggnaderna ska representera olika byggnadsskick och byggnadstyper. Helt enkelt ett gammalt Göinge i miniatyr.

Hembygdsparken är alltid öppen för besök och promenad. Välkommen!

Knislingestugan är en av de första byggnaderna besökaren möter. I bakgrundens syns gården Grimmatorp.
Gislas stuga.
Nya museet, byggt i början av 1970-talet då det ersatte ett hus från Norra Mellby som brunnit ner. I Nya museet finns bl.a. kontor, möteslokal, antikvariat och utställningsrum.

Foton: Ingela Frid

Lastar-Annas stuga

Föreningen äger två byggnader som finns kvar på ursprunglig plats i Broby; Lastar-Annas stuga i västra delen av byn och Alfredssons smedja på Storgatan.

Slåtter vid Lastar-Annas sommaren 2022. Foto: Ingela Frid.