Projekt

Göinge hembygdsförening arbetar en hel del med löpande verksamhet, alltså sådant som sker på årsbasis. Det handlar om traditionella event, arbete med årsboken osv.

Men vi arbetar även med projekt som har en tydlig början och ett tydligt slut. Sådana projekt syftar till att öka och fördjupa kunskapen om det kultur- och naturarv vi förvaltar och förmedlar. Det rör sig då om helt eller delvis externt finansierade projekt, vilket i sin tur betyder att vi slutredovisar till fonder och motsvarande, som gör projekten möjliga att genomföra.


23 miljoner till svensk kulturmiljövård!

Göinge hembygdsförening får pengar till Grimmatorpsprojektet! Vitterhetsakademien har beviljat medel ur Lars Lawskis fond för kulturmiljövårdande insatser kulturhistoriska byggnadsverk. Sexton projekt som bedöms ha stort kulturhistoriskt värde och som alla är tillgängliga för allmänheten har tilldelats totalt 23 miljoner kronor med syfte att främja svensk kulturmiljövård.

Gården Grimmatorp i Broby hembygdspark är ett av de sexton projekten som fått medel i denna tilldelning. Det kommer att bli en fortsättning på det byggnadsvårds- och dokumentationsprojekt som påbörjades för många år sedan. Ni kommer att kunna följa arbetet här på hemsidan.

Avslutade projekt:

Barnens hembygdspark. Ett projekt där hembygdsparken utvecklades till en samlingsplats där barn och ungdomar skulle få upptäcka bygdens historia, ha roligt, få fina minnen och lära sig nya saker. Genomfört med stöd av Leader Skånes Ess.