Bli medlem

Du som månar om hembygden i Göinge är varmt välkommen som medlem i vår förening. Som medlem är du med och stödjer arbetet med att vårda Broby hembygdspark med byggnader, en stor mängd föremål och ett rikt bibliotek och arkiv. Ditt stöd är även viktigt i dokumentationen av Göinges historia, som vi tillvaratar och förmedlar genom utställningar, evenemang och inte minst i årsboken. Vi för kulturarvet vidare genom kunskapsförmedling. Detta gör vi tillsammans och vi vill gärna att du ska vara med! 

Medlemskap för vuxen kostar 250 kr/år och då ingår ett exemplar av årsboken, som kommer i slutet av våren. 

Välkommen!