Ängaliv sommaren 2023

Ängaliv är ett projekt som drivs sedan några år tillbaka, med syfte att i både teori och praktik sprida kunskap om ängsskötsel och ängsväxternas betydelse för biologisk mångfald och pollinerande insekter. Länsstyrelsen bidrar med ekonomiskt stöd. Göinge hembygdsförening är en av projektets medverkande föreningar. Läs mer om Ängaliv.

Alla är välkomna till aktiviteterna. Det är alltid kostnadsfritt, men ibland behövs föranmälan. Sven Jensén är kontaktperson för projektet och nås på 0708-42 12 31 eller e-post sven.jensen@skaneshembygdsforbund.se.

Programmet för sommaren 2023 finns även att ladda ner som pdf.